.שקלים

גבייה משפטית של צ'קים חוזרים

צעד 1 מ 6

16%
  • מעטים הדברים שמתסכלים כמו לגלות שצ'ק שקבלת עבור עבודה שבצעת חזר כי ללקוח לא היה כיסוי, כניסת "חוק המזומן" החזירה את ההמחאות למגרש העסקי ויצרה מגיפה של צ'קים חוזרים, במידה ובידך צ'קים חוזרים של לקוחות נשמח לבחון את סיכויי גבייתם עבורך.

נגישות